Hướng dẫn sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế

Ngày 30/5/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa của khách xuất cảnh. Trong thông tư này, Bộ Tài chính đã ban hành mẫu hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế (TKHT) thay thế mẫu cũ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Để hướng dẫn quy định mới này, vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 3689/TCT-KK gửi Cục Thuế, Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bán hàng hoàn thuế GTGT đã thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu ban hành kèm TT 58/2012/TT-BTC trước ngày 1/7/2014 nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết số đã thông báo phát hành.

Trên hóa đơn hoàn thuế GTGT ghi đúng số hộ chiếu nhưng tên, quốc tịch của khách hàng chưa chính xác và vẫn đáp ứng các điều kiện khác theo TT 72/2014/TT-BTC thì đủ điều kiện hoàn thuế.

Đối tượng kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nếu có nguyện vọng đăng ký bán hàng cho khách nước ngoài được mua và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm TKHT và thực hiện kê khai, nộp thuế riêng đối với thuế GTGT phát sinh của các hóa đơn đó.
 
(T.H)