Hướng dẫn thủ tục khai khoản thu điều tiết tháng

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2437/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Bộ Tài chính ban hành hai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính gồm: thủ tục khai khoản thu điều tiết tháng và khai quyết toán khoản thu điều tiết năm đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn.

Cụ thể, đối với khai khoản thu điều tiết tháng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất vào ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ khoản thu điều tiết.

Từ đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ đối với khoản thu điều tiết của Công ty. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi nhận và sổ văn thư của cơ quan thuế. Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Đối với khai quyết toán khoản thu điều tiết năm, Công ty Lọc hóa dầu bình Sơn chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

(T.H)