Hướng dẫn thuế TNCN đối với tiền thuế, tiền nhà giả định

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn 12495/BTC-TCT hướng dẫn nhằm giúp các doanh nghiệp đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng chính sách tiền thuế, tiền nhà giả định khi xác định thuế TNCN.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đối với tiền thuế giả định, khi doanh nghiệp (DN) có khấu trừ thuế giả định trước khi trả thu nhập cho NLĐ và nộp thay thuế TNCN thì thu nhập tính thuế không gồm thuế giả định đã khấu trừ

Trường hợp DN tính số thuế thực tế phải nộp rồi thực hiện thanh toán cân bằng thuế, nếu phát sinh thêm hoặc hoàn lại thuế giả định đã khấu trừ thì tính giảm hoặc tăng thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Đối với tiền nhà giả định, khi DN khấu trừ tiền nhà giả định trước khi trả thu nhập và trả tiền nhà thực tế phát sinh cho người LĐ thì thu nhập tính thuế không gồm tiền nhà giả định đã khấu trừ.

Tiền nhà tính thành thu nhập tính thuế là tiền nhà thực tế phát sinh nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế.

Việc áp dụng quy đổi thực hiện theo khoản 4 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Công văn có hiệu lực áp dụng từ 06/9/2014.

(T.H)