Hướng dẫn tiếp nhận thu NSNN khi giải thể phòng giao dịch kho bạc

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa có công văn số 2095/KK-TCT gửi 63 cục thuế thông báo thay đổi kho bạc nhà nước (KBNN) tiếp nhận khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN).
Ảnh minh họa. Nguồn internet.Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tinh gọn, sắp xếp lại phòng giao dịch của KBNN cấp tỉnh, KBNN đã đóng tài khoản một số phòng giao dịch KBNN mở tại ngân hàng thương mại, do giải thể 43 phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh.

Để phối hợp với KBNN trong việc thu NSNN trên địa bàn 43 tỉnh có phòng giao dịch KBNN bị giải thể, Tổng cục Thuế đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế đang nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản khác vào tài khoản của phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể chuyển địa chỉ nộp. Cụ thể, khi thực hiện lập giấy nộp tiền vào NSNN (hoặc bảng kê nộp thuế) từ ngày 1/6/2018, người nộp thuế ghi/chọn thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu là văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn.

Công văn nêu rõ, các cục thuế chỉ đạo cơ quan thuế trên địa bàn đang truyền nhận bảng kê chứng từ nộp ngân sách với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể phối hợp với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh thực hiện truyền nhận và đối chiếu chứng từ nộp NSNN phát sinh trước ngày 1/6/2018 đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Đối với các chứng từ nộp NSNN phát sinh từ ngày 1/6/2018, cơ quan thuế đang truyền nhận bảng kê chứng từ nộp ngân sách với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể thực hiện truyền nhận và đối chiếu chứng từ nộp NSNN với Văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn.

Ngoài ra, thông báo trên website của cục thuế và thông báo cho các ngân hàng trên địa bàn về việc thay đổi thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu.

(T.H)