Hướng dẫn tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư  66/2016/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo Nghị định số 12/2016/NĐ-CP.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân liên quan trong việc quản lý, thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản phải nộp trong kỳ nộp phí được tính theo hướng dẫn tại Thông tư 66/2016/TT-BTC với công thức sau:

F = [(Q1 x f1) + (Q2 x f2)] x K

Trong đó:

- F là số phí bảo vệ môi trường phải nộp trong kỳ.

- Q1 là số lượng đất đá bốc xúc thải ra trong kỳ nộp phí (m3).

- Q2 là số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác trong kỳ (tấn hoặc m3).

- f1 là mức phí đối với số lượng đất đá bốc xúc thải ra: 200 đồng/m3.

- f2 là mức phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác (đồng/tấn hoặc đồng/m3).

- K là hệ số tính phí theo phương pháp khai thác, trong đó:

+ Khai thác lộ thiên (bao gồm cả khai thác bằng sức nước như khai thác titan, cát, sỏi lòng sông): K = 1,05;

+ Khai thác hầm lò và các hình thức khai thác khác (khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, nước khoáng thiên nhiên và các trường hợp còn lại): K = 1.

Thông tư 66/2016/TT-BTC  có hiệu lực từ ngày 13/6/2016, thay thế Thông tư 158/2011/TT-BTC và áp dụng cho kỳ kê khai, nộp phí từ tháng 5/2016.

(T.H)