Hướng dẫn tra cứu, tải kết quả về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Để thực hiện Quyết toán thuế TNCN năm 2015, một số đơn vị chi trả đến nay vẫn chưa có đầy đủ mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đã đăng ký cấp mã số thuế trong thời gian qua để nhập thông tin vào quyết toán thuế. Cục thuế TP Đà Nẵng vừa thông tin hướng dẫn cụ thể người nộp thuế để chi trả có thể tra cứu, tải file mã số thuế về tại đơn vị phục vụ cho công tác lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổ chức chi trả gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trên trang www.tncnonline.com.vn:

- Đăng nhập vào trang web  http://tncnonline.com.vn, chọn mục Người phụ thuộc, tiếp tục chọn mục Tổ chức, cá nhân.

  Nhập đầy đủ các thông tin : Mã số thuế , ngày cấp mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, nhập đúng các ký tự in đậm vào ô Xác nhận thông tin. Nhấn nút đăng nhập .

Ở màn hình kế tiếp nhấn chọn nút “Tra cứu file” sẽ xuất hiện thông tin về gửi file đăng ký mã số (Mẫu 16) và file kết quả cấp mã.

- Chọn file muốn tải về kết quả cấp mã người phụ thuộc (nếu đơn vị gửi nhiều file) và nhấn phím chuột trái tại cột “Kết quả cấp mã”  để tải về Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đã gửi và đã được cấp mã.

Tổ chức chi trả gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trên trang www.nhantokhai.gdt.gov.vn  (đơn vị dùng chứng thư số, iHTKK):

- Đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu tại trang web:  http://nhantokhai.gdt.gov.vn.

  - Tại chức năng  “Tra cứu ”, chọn nút “Tra cứu thông báo” 

  Tại dòng chọn  “Loại thông báo ” nhấn nút mủi tên để tiếp tục chọn dòng “Cấp mã số thuế cho người phụ thuộc” như hình dưới.

 - Nhấn chọn nút “Tra cứu”, trên màn hình xuất hiện thông tin gửi file và kết quả cấp mã

  - Chọn và nhấn  nút  “Tải về”  màu xanh nhạt để tải file Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đã chọn.

Với kết quả tải về như đã nêu ở 2 nội dung trên, tổ chức chi trả cập nhật mã số thuế vào phụ lục 05-3/BK-TNCN  (hoặc 05-3/BK-QTT-TNCN)  cho từng cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN năm 2015.

Khi tải kết quả Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh sẽ có nhiều người phụ thuộc đăng ký cấp mã không thành công . Để xử lý các tình huống không cấp được mã số cho người phụ thuộc Cục Thuế sẽ tiếp tục có bài viết “HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP XỬ LÝ VƯỚNG MẮC KHI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ NGƯỜI PHỤ THUỘC” đăng trên trang web này. Kính đề nghị các tổ chức chi trả theo dõi để xử lý kịp thời.

(PV)