Huyện An Lạc - Vĩnh Phúc phấn đấu 100% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử

Thông tin từ Chi cục thuế huyện Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến hết tháng 5/2015, toàn huyện có 330 doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả có được này là nhờ sự nỗ lực lớn của các cán bộ thuế trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Chi cục thuế huyện Yên Lạc đánh giá, việc kê khai thuế quang mạng đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cả doanh nghiệp, cơ quan thuế và toàn xã hội. Người nộp thuế tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế, giảm sai sót trong kê khai, góp phần cải cách thủ tục hành chính và tăng cường áp dụng công nghệ trong chính nội bộ các doanh nghiệp. Còn cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế tốt hơn do giảm được nhân lực và thời gian tiếp nhận, xử lý tờ khai thuế nhanh chóng, chính xác. 

Hiện nay, Chi cục thuế huyện Yên Lạc đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử để phấn đấu hết tháng 6/2015, 100% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử...

(T.H)