ICS: Giải pháp ngăn chặn hóa đơn giả của ngành Thuế

Để ngăn chặn các hành vi phạm tội liên quan đến lĩnh vực hóa đơn và thuế, Tổng cục Thuế dự kiến triển khai thí điểm xây dựng hệ thống có mã xác thực hóa đơn (ICS) của cơ quan thuế tại một số doanh nghiệp ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

ICS: Giải pháp ngăn chặn hóa đơn giả của ngành Thuế

Theo đó, hệ thống ICS sẽ xây dựng các chuẩn dữ liệu về hóa đơn điện tử. Để giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng bị làm giả hóa đơn, trên mỗi tờ hóa đơn sẽ có một mã xác thực. Khi kiểm tra thông qua mã này, khách hàng sẽ có thể tra cứu và kiểm tra được thông tin chi tiết của doanh nghiệp xuất hóa đơn; về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hóa đơn xác thực của doanh nghiệp còn được đảm bảo tính hợp pháp của cơ quan Thuế nên không thể bị làm giả bằng hình thức điện tử; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa dịch vụ phải xuất nhiều hóa đơn sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn, vận chuyển và bảo quản hóa đơn.

Mục tiêu của ngành Thuế là sẽ phủ sóng hóa đơn điện tử tới 100% doanh nghiệp đang quản lý. Do vậy, để hoàn thành chỉ tiêu này, cơ quan Thuế đang thực hiện các biện pháp tuyên truyền về những lợi ích của hóa đơn điện tử đến cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ miễn phí về kỹ thuật và giải đáp ngay những vướng mắc trong quá trình thực hiện cho doanh nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp chủ động tham gia đăng ký thực hiện hóa đơn điện tử.

Là một trong những doanh nghiệp được Tổng cục Thuế lựa chọn là doanh nghiệp thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, Công ty Thái Sơn đã xây dựng nên phần mềm hóa đơn điện tử xác thực E-Invoice, nhằm phục vụ chính doanh nghiệp mình và đưa ra giải pháp hóa đơn tối ưu cho các doanh nghiệp khác.

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực E-Invoice của công ty Thái Sơn có tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Phần mềm E-Invoice hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ, … theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.

(T.H)