Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 150/2009/TTLT/BTC-BQP hướng dẫn thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Theo đó, trong kỳ kế hoạch mỗi quý một lần, các công ty quốc phòng có phát sinh thu nhập từ hoạt động sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và nộp về tài khoản của Bộ Quốc phòng. Cuối năm, các công ty Quốc phòng thực hiện quyết toán thuế TNDN với Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở quyết toán của các công ty Quốc phòng, Bộ Quốc phòng xác định số nộp chính thức của các công ty Quốc phòng và nộp vào ngân sách Nhà nước. Sau khi nộp thuế TNDN của các công ty Quốc phòng, Bộ Quốc phòng gửi Bộ Tài chính số nộp của công ty Quốc phòng ở từng địa phương để thực hiện việc phân cấp, quản lý, sử dụng nguồn thu được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.   
 
(Theo Nhân Dân)