Khắc phục lỗi không "Kí điện tử"

Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Thuế cho biết, hiện nguyên nhân dẫn đến không “Kí điện tử” có thể do trình duyệt Java. Để khắc phục lỗi này, người nộp thuế có thể xử lý theo các bước sau:

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bước 1: Kiểm tra xem máy tính đã cài java chưa?

- Nếu chưa cài java thực hiện như sau: Download Java

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html

+ Thực hiện download java 7u75 phiên bản x86 offline và cài đặt từ link trên.

+ Sau khi cài java xong thực hiện các bước 2 bên dưới.

- Nếu máy tính đã cài java kiểm tra java đang cài phiên bản bao nhiêu? Đã cấu hình đúng chưa? Thực hiện như bước 2 bên dưới

Bước 2: Cấu hình cài đặt Java

- Vào Control Panel --> Hiển thị như hình:

Khắc phục lỗi không

- Chọn Sercurity và cài đặt như hình:

Khắc phục lỗi không

--> Chọn nút Apply

- Chọn Generel và chọn nút View như hình:

Khắc phục lỗi không

--> Hiển thị màn hình:

Khắc phục lỗi không

- Chọn tất cả các dòng trong bảng và chọn button xóa ‘X’

Khắc phục lỗi không

Thực hiện tương tự bước 4 cho các item trong combobox ‘Show’.

Khắc phục lỗi không

Bước 3: Lưu ý khi ký điện tử

-     Trên GNT khi chọn nút ‘Ký và Nộp’ và hiển thị màn hình

Khắc phục lỗi không

--> Thực hiện chọn checkbox và chọn button Run:

-     Hệ thống hiển thị cảnh báo thì chọn ‘Allow’ như hình:

Khắc phục lỗi không

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình yêu cầu nhập mã PIN Chữ ký số.

(Bạch Diệp)