Khai thuế bảo vệ môi trường khi kinh doanh xăng dầu

Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được một số vướng mắc về việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) có liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bộ Tài chính đã có công văn 13062/BTC-CST hướng dẫn về vấn đề này. Theo đó, các loại giấy tờ sau không được coi là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu gồm Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện chức năng kinh doanh, pha chế các loại dầu mỡ nhờn, dầu mỡ gốc; Giấy đăng ký kinh doanh thể hiện ngành nghề kinh doanh là sản xuất, pha chế các loại dầu nhờn, dầu gốc

Việc khai, nộp thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC .

(T.H)