Khẩn trương triển khai kế hoạch sắp xếp các chi cục thuế

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa có công văn số 6129/BTC - TCCB truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính về triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện thị xã, thành phố theo khu vực. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

 Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế khẩn trương triển khai thực hiện và chỉ đạo cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo đề án sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế đúng kế hoạch, thời gian và nội dung quy định tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 và Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 9/5/2018.

Công văn cũng nêu rõ, đối với các cục thuế đã hoàn thành việc xây dựng đề án, thì Tổng cục Thuế khẩn trương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ về đề án chính thức của từng đơn vị để Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền.

(T.H)