Khẩn trương triển khai Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành trực thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế.

Khẩn trương triển khai Luật sửa đổi, bổ sung các Luật thuế

Theo công văn, nhằm triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành trực thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và Cục Thuế TP Hà Nội ngay trong tháng 12/2014 khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế.
 
Chỉ đạo các Chi cục Thuế triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.
 
UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp cùng cơ quan Thuế kiểm tra thực tế, đánh giá doanh số đối với từng địa bàn phường, xã; từng nhóm ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là các hộ, cá nhân kinh doanh ăn uống, thương mại, kinh doanh vận tải… để quản lý doanh thu phù hợp với thực tế kinh doanh của hộ và đảm bảo các yêu cầu như: Đảm bảo nhiệm vụ dự toán thu NSNN năm 2015; Thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá...

UBND TP giao Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, rà soát các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế… và phối hợp cùng cơ quan Thuế xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời gian Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách Thuế mới tới các thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố.

(T.H)