Khi người nộp thuế và cơ quan thuế cùng nỗ lực vượt khó

Dự toán thu ngân sách năm 2013 được Bộ Tài chính giao cho Cục Thuế tỉnh Phú Thọ là hơn 2.500 tỷ đồng. Đây là số thu không lớn, nhưng không hề dễ dàng đối với ngành Thuế địa phương khi nền kinh tế địa phương chưa thoát khỏi khó khăn.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế

Số doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh chỉ khoảng trên 4.000 doang nghiệp; trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2013 đã có gần 300 doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngừng hoạt động, giải thể phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh đã đóng mã số thuế; 146 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn; năng lực sản xuất mới trên địa bàn tỉnh không phát sinh. Đặc biệt, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế địa phương gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất. Hơn nữa, việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đã làm giảm đáng kể số thu ngân sách của đơn vị... Đây là những yếu tố không thuận lợi cho việc thực hiện thu ngân sách của ngành Thuế Phú Thọ trong những tháng đầu năm 2013.

Song, bằng sự nỗ lực vượt khó của cả người nộp thuế và cơ quan thuế, 6 tháng đầu năm 2013, số thu ngân sách do ngành Thuế tỉnh Phú Thọ thực hiện (trừ xổ số, phí cầu) ước đạt hơn 1.409 tỷ đồng, bằng 56 dự toán pháp lệnh, 56% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 26% so với cùng kỳ năm 2012. Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu ước đạt hơn 1.261 tỷ đồng, bằng 58% dự toán pháp lệnh, bằng 57% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của ngành Thuế Phú Thọ, kết quả này trước hết là dựa vào sự nỗ lực khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế ở địa phương; đồng thời, là kết quả của tính chủ động, linh hoạt trong điều hành công tác thu ngân sách của ngành Thuế địa phương. Trong đó, ngành Thuế địa phương đã thực hiện kịp thời việc giảm, gia hạn nộp thuế cho các đối tượng được hưởng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, với tống số tiền hơn 100 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã giải quyết hoàn thuế kịp thời đúng quy định cho 155 hồ sơ với số tiền thuế được hoàn là 236,6 tỷ đồng... Qua đó, ngành Thuế địa phương đã giúp các doanh nghiệp và người nộp thuế kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Song song với việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nộp thuế, ngành Thuế địa phương đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền kịp thời về nội dung của các chính sách thuế mới (Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế bảo vệ môi trường); chính sách thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ năm 2013 nhằm giúp người nộp thuế cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới; các quy định về phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn; hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử qua mạng Internet…

Đặc biệt, ngành Thuế Phú Thọ luôn đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra người nộp thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; quyết liệt nhiều biện pháp thu hồi nợ (như thông báo, đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường hợp nợ thuế lớn; phối hợp với Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thực hiện phong toả tài khoản và trích tiền từ tài khoản của đối tượng nợ thuế chuyển nộp ngân sách; thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng…

Phấn đấu vượt thu từ 3% đến 5%

Với quyết tâm phấn đấu thu ngân sách năm 2013 vượt từ 3% đến 5% dự toán pháp lệnh, hiện toàn ngành Thuế quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, ngành Thuế thực hiện giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, đôn đốc 100% doanh nghiệp kê khai, nộp tờ khai và nộp thuế đúng thời hạn; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế; tăng cường kiểm tra, rà soát nắm bắt thông tin người nộp thuế ngừng, nghỉ kinh doanh, giải thể, di chuyển khỏi địa bàn... để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngành Thuế tập trung nguồn lực kiểm tra hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế; thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có số thuế nợ lớn, hoàn thuế lớn, lỗ lớn, rủi ro cao; thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế. Các đơn vị thuế chú trọng kiểm tra chống thất thu đối với hoạt động xây dựng cơ bản, kinh doanh vãng lai, kinh doanh bất động sản và khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Một giải pháp trọng tâm khác cũng đang được toàn ngành quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp nợ thuế lớn và chây ỳ nợ thuế, chậm nộp tiền thuế nhằm đôn đốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách và hạn chế nợ mới phát sinh, phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2013 thu đạt tối thiểu 80% số nợ thuế có khả năng thu năm 2012 chuyển sang và đảm bảo đến cuối năm số nợ thuế ở dưới mức 5% tổng thu ngân sách.

(Văn Học)