Không điều chỉnh lại số thuế GTGT đã hoàn trong một số trường hợp

Dự thảo, Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế GTGT có quy định nguyên tắc hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng hoàn số thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu ra.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc bổ sung quy định trên sẽ dẫn đến thiếu minh bạch trong việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu đầu tư của các doanh nghiệp, dẫn đến trường hợp doanh nghiệp cố tình lách luật, chuyển đổi mục tiêu đầu tư để hưởng chính sách hoàn thuế của Nhà nước và không công bằng đối với các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc kế hoạch đầu tư ban đầu.

Liên quan tới vấn đề này, đại diện Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, Luật thuế GTGT hiện hành quy định đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế GTGT. Đối với hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ mà phải tính vào chi phí (giá vốn).

Thực tế, có trường hợp đã thực hiện đầu tư dự án nhà ở thương mại phải thay đổi mục tiêu, phương án đầu tư ban đầu do nguyên nhân khách quan, hoặc được Nhà nước điều chỉnh quy hoạch phải chuyển sang làm trường học, bệnh viện hoặc cơ sở vệ sinh, môi trường (đây là lĩnh vực khuyến khích đầu tư xã hội hóa). Những trường hợp chuyển đổi mục tiêu, phương án đầu tư này rất hãn hữu do việc xây dựng, thành lập bệnh viện, trường học, cơ sở vệ sinh, môi trường phải thực hiện theo quy hoạch và tuân thủ các điều kiện cấp phép theo quy định. Mặc dù dự án đã được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư nhưng sau nhiều năm triển khai dự án, doanh nghiệp đã chịu thiệt do chậm tiến độ và phải điều chỉnh mục tiêu đầu tư ban đầu.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị không điều chỉnh lại số thuế GTGT đã hoàn cho dự án đầu tư trong các trường hợp nêu trên.

(T.H)