Không giảm mức bảo hiểm xe cơ giới

Trước đề nghị xem xét giảm mức phí bảo hiểm xe khi đã thu phí giao thông đường bộ của cử tri tỉnh An Giang, Bộ Tài chính cho biết vì phí giao thông đường bộ và phí bảo hiểm xe cơ giới là 2 loại hình thu phí có ý nghĩa và mục đích sử dụng khác nhau nên đề nghị này không có cơ sở thực hiện.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, chủ xe cơ giới nộp phí giao thông đường bộ theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện quy định tại Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và nộp về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Quỹ này được sử dụng cho công tác bảo trì, quản lý hệ thống quốc lộ từ Trung ương đến địa phương với các nội dung chi như bảo trì công trình đường bộ, chi cho các nhiệm vụ quản lý công trình đường bộ,...

Trong khi đó, phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp chủ xe cơ giới chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho người bị thiệt hại.

Do vậy, với mức độ tai nạn giao thông ngày càng gia tăng trong một vài năm gần đây, việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có ý nghĩa to lớn đối với vấn đề an sinh xã hội, giúp người bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hiện nay được quy định tại Thông tư số 151/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hàng năm, Bộ Tài chính sẽ tổng kết đánh giá để điều chỉnh mức phí này cho phù hợp với thị trường.

Từ đó có thể thấy, phí giao thông đường bộ và phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có ý nghĩa và vai trò riêng, được thu và sử dụng độc lập với mục đích khác nhau. Do đó, kiến nghị về việc giảm thu phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới khi đã thu phí giao thông đường bộ là không có cơ sở thực hiện.

(T.H)