Không kết nối internet, DN vẫn tham gia được hóa đơn xác thực

Tổng cục Thuế cho biết, Doanh nghiệp (DN) dù không thường xuyên kết nối với internet vẫn tham gia hệ thống xác thực hóa đơn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, DN có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

Nếu doanh nghiệp đã có phần mềm lập hóa đơn riêng, doanh nghiệp có thể lập hóa đơn tại hệ thống của mình, sau đó kết nối đến cổng dịch vụ cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế và gửi các hóa đơn đi cấp mã xác thực (đơn lẻ hoặc nhiều hóa đơn) tại thời điểm doanh nghiệp có kết nối internet.

Nếu doanh nghiệp chưa có phần mềm lập hóa đơn riêng, doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA) do Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí để lập hóa đơn và gửi các hóa đơn đi cấp mã xác thực (đơn lẻ hoặc nhiều hóa đơn). Phần mềm lập hoá đơn cho doanh nghiệp phải đảm bảo kết nối mạng Internet tại thời điểm doanh nghiệp ký và gửi hoá đơn đến cơ quan thuế để cấp mã.

(T.H)