Không tính thuế thu nhập với công tác phí chi bằng nguồn tài trợ

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn về thuế TNCN đối với phần công tác phí cho các hoạt động do đối tác nước ngoài tài trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).  
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp Bộ NN&PTNT chi tiền công tác phí cho cá nhân đi công tác, theo chế độ quy định của Bộ Tài chính, bằng nguồn vốn NSNN thì phần khoán chi công tác phí không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp chi công tác phí cao hơn quy định của Bộ Tài chính thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Trong trường hợp Bộ NN&PTNT chi công tác phí bằng nguồn tài trợ và theo định mức chi của nhà tài trợ thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế.

Còn nếu chi công tác phí cao hơn định mức của nhà tài trợ thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.

(T.H)