Lai Châu thực hiện tốt công tác quản lý thuế

(eFinance Online) - Cục Thuế Lai Châu vừa cho biết, thu NSNN tháng 6/2016 ước đạt 47,3% dự toán pháp lệnh, bằng 141,7% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thu từ DNNN Trung ương đạt 33,6% dự toán pháp lệnh, bằng 191,3% so với kỳ; thu từ DNNN Địa phương đạt 70,9% dự toán pháp lệnh, bằng 89% so với cùng kỳ; thu từ DN có vốn Đầu tư nước ngoài đạt 10,88% dự toán pháp lệnh, bằng 17,26% so với cùng kỳ; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 60,78% dự toán pháp lệnh, bằng 104,92% so với cùng kỳ.

Về công tác quản lý người nộp thuế, Cục Thuế Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn điều tra thống kê các doanh nghiệp, cá nhân, hộ SXKD trên địa bàn.

Lập bộ quản lý người nộp thuế đạt trên 98% so với số điều tra thống kê, số cấp MST đạt 100%; tích cực chủ động tuyên truyền, đôn đốc người nộp thuế thực hiện tốt công tác khai thuế, nộp tờ khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, tạo mọi điều kiện cho người nộp thuế chủ động, tự giác trong việc kê khai, nộp thuế. Kết quả trong kỳ tỷ lệ nộp tờ khai thuế đạt trên 98%.

(PV)