Lâm Đồng: 97,44% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Cục thuế Lâm Đồng cho biết, đến ngày 31/8, tỷ lệ doanh nghiệp (DN) đăng ký nộp thuế điện tử so với tổng số DN đang hoạt động đạt 97,44%, tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 85,12%, tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử đạt xấp xỉ 60%.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cũng trong tháng 8, đơn vị cấp được 264 mã số thuế (MST) mới, nâng tổng số MST đang hoạt động trên địa bàn là là 38.969 MST. Trong đó, DN và các tổ chức kinh tế khác là 7.570 MST, hộ cá thể là 31.399 MST.

Về tình hình thu ngân sách, Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, trong tháng 9/2016, tổng thu nội địa ước đạt 381,9 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 2.932,5 tỷ đồng, đạt trên 65% dự toán năm và bằng 109% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô và tiền sử dụng đất ước thực hiện 303 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 2.561,6 tỷ đồng, đạt trên 61% dự toán năm và bằng 106% so với cùng kỳ.

Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện tháng 9 đạt 78,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 370,8 tỷ đồng, đạt 124% dự toán năm và bằng 137% so với cùng kỳ 2015.

Bên cạnh đó, công tác thanh kiểm tra cũng được Cục Thuế chú trọng tăng cường nhằm thu đúng, thu đủ, hạn chế thấp nhất việc thất thoát NSNN.

(PV)