Lâm Đồng: Tháng 4/2016 thu NSNN đạt 336,8 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, tổng thu nội địa tháng 4/2016 trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 336,8 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 là 1.186,8 tỷ đồng, đạt 27% dự toán năm và bằng 104% so thực hiện cùng kỳ. Thu nội địa không kể dầu thô và tiền sử dụng đất ước thực hiện tháng 4 là 336,8 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 là 1.868,8 đạt 27% dự toán năm và bằng 104% so cùng kỳ.
 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện tháng 4 là 25,5 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 là 100,4 tỷ đồng đạt 33% dự toán năm và bằng 93% so cùng kỳ.

Khối DNNN Trung ương số thu ước thực hiện tháng 4 là 50,7 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm là 177,6 tỷ đồng, đạt 19% dự toán năm, bằng 65% so cùng kỳ. Trong đó, thuế TNDN 1 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 36,1 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, bằng 40% so với cùng kỳ, khoản thu này chủ yếu là các thủy điện, do hạn hán kéo dài nên ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất của DN.

DNNN địa phương số thu ước thực hiện tháng 4 là 4,1 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 là 23,8 tỷ đồng đạt 43% dự toán năm, bằng 126% so cùng kỳ. Khu vực này chủ yếu là các DN có quy mô nhỏ, thu từ các Công ty Lâm nghiệp và Ban Quản lý rừng nên số thuế phát sinh của các đơn vị này không đáng kể.

DN có vốn đầu tư nước ngoài, ước thực hiện tháng 4 là 3 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 là 25,4 tỷ đồng đạt 35% dự toán năm, bằng 95% so cùng kỳ. Khu vực này chủ yếu là các DN hoạt động trong các lĩnh vực trồng trọt, chế biến nông sản nên khi thực hiện Thông tư 78/2014/TT-BTC thì số thuế thu nộp NSNN hầu như được miễn giảm nên số thu không đáng kể.

Lĩnh vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh ước thực hiện tháng 4 là 110 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 là 400,7 tỷ đồng, đạt 28% dự toán năm, bằng 117% so cùng kỳ.

(PV)