Lâm Đồng: Thu NSNN tháng 7/2016 ước đạt 313,6 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế Lâm Đồng vừa cho biết, thu NSNN tháng 7/2016 trên địa bàn ước thực hiện 313,6 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 2.082,3 tỷ đồng, đạt 46% dự toán năm và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô và tiền sử dụng đất ước thực hiện là 281,7 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu là 1.876,7 tỷ đồng, đạt 44% dự toán năm và bằng 98% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất ước thực hiện là 31,9 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm là 205,6 tỷ đồng, đạt 69% dự toán năm và bằng 104% so với cùng kỳ.

Về công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2016 toàn ngành đã kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế là 3.881 hồ sơ bằng 81,2% so với cùng kỳ. Kết quả kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế là 426 cuộc, đạt 58% so với kế hoạch và bằng 117% so với cùng kỳ, tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt là 25,08 tỷ đồng bằng 68% so với cùng kỳ. Đồng thời qua kiểm tra xử lý giảm khấu trừ thuế GTGT là 4,477 tỷ đồng và giảm lỗ 140,4 tỷ đồng.

Về công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế, tính đến 30/6 tổng số nợ đọng thuế toàn tỉnh là 308,9 tỷ đồng. Thực hiện công tác cưỡng chế, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 39.347 lượt thông báo tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, 337 lượt quyết định cưỡng chế nộp nợ thuế tương ứng với số tiền là 47,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp chây ì, nợ đọng thuế. Tổng số tiền đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế và đôn đốc nợ thuế thu nộp vào NSNN là 193,9 tỷ đồng.

(PV)