Lạng Sơn: Kết quả thu Ngân sách năm 2015 đạt khá

Báo cáo Cục thuế tỉnh Lạng Sơn cho biết, năm qua, đơn vị đã tổ chức chỉ đạo thu quyết liệt, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm, với các mục tiêu cụ thể,  tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính thuế cùng với việc phát động phong trào thi đua trong toàn ngành trên tất cả các lĩnh vực, nên kết quả thu Ngân sách năm 2015 trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khá.

Ảnh minh họa - nguồn langsontv.vnẢnh minh họa - nguồn langsontv.vn

Cụ thể, tổng thu nội địa đạt 1.063 tỷ đồng đạt 120,1% dự toán và bằng 122,4% so với cùng kỳ; Theo địa bàn 100% các đơn vị hoàn thành vượt dự toán pháp lệnh.

Đạt được kết quả trên là nhờ ngành Thuế tỉnh đã chủ động, tích cực rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, phân tích những yếu tố làm ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn. Đề ra các giải pháp để quản lý nguồn thu phát sinh từ phí, lệ phí, và các nguồn thu khác. Nâng cao năng lực quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời khi có dấu hiệu rủi ro.

(T.H)