Lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của DN quảng cáo nước ngoài tại VN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 66/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp kệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài khi đề nghị cấp mới, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ nộp mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam như sau:  

a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/Giấy phép.

b) Cấp lại, sửa đổi, bổ sung: 1.500.000 đồng/Giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam thu bằng Đồng Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2014.

(Nam Anh)