Lộ trình ban hành các văn bản về thuế trong năm nay

(eFinance Online) - Nhằm thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 – 2017, định hướng đến 2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1134/QĐ-BTC kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Tài chính phân công các cơ quan ban hành các văn bản về thuế theo lộ trình sau: Tháng 6/2016: hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi 2016; Nghị định quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp… Và trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016. Tháng 7/2016: ban hành Quyết định về thí điểm giao dịch thuế điện tử đối với hoạt động đăng ký xe ô tô, xe gắn máy. Tháng 10/2016: trình Chính phủ Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp năm 2016. Tháng 12/2016: trình Chính phủ Nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế.

Ngoài ra, đảm bảo Nghị định hướng dẫn Luật phí, lệ phí ban hành kịp thời để thực hiện từ 01/01/2017…

Xem chi tiết tại Quyết định 1134/QĐ-BTC ngày 23/5/2016 có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

(KL)