Lộ trình chuyển học phí, viện phí sang thực hiện theo cơ chế giá

Theo dự thảo Luật và lệ phí, học phí và viện phí sẽ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá. Theo ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế, Bộ Tài chính cho biết, việc chuyển 2 loại phí này sang cơ chế giá không phải là quy định mới, mà là để bảo đảm sự thống nhất với quy định của các Luật hiện hành là Luật khám bệnh, chữa bệnh và Luật giá.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối với viện phí, theo quy định tại Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập quy định.

Tại Điều 18 đã quy định cụ thể lộ trình chuyển từ viện phí sang giá dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh. Theo đó, năm 2013: Giá dịch vụ được tính trên cơ sở các chi phí trực tiếp: tiền thuốc, hóa chất; tiền điện, nước; duy tu, bảo trì thiết bị,...

Giai đoạn 2014-2017: Giá dịch vụ (ngoài các khoản chi như năm 2013 nêu trên) được tính đến chi phí tiền lương, tiền công thuê ngoài, khấu hao tài sản, chi phí gián tiếp phục vụ hoạt động của bệnh viện.

Từ năm 2018 trở đi, giá dịch vụ được tính đủ chi phí thực hiện.

Căn cứ quy định nêu trên thì viện phí đang từng bước chuyển sang cơ chế giá dịch vụ và thực hiện theo lộ trình nêu trên.

Đối với học phí, tại Điều 19 Luật giá quy địnhDanh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bao gồm: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục, đào tạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục, đào tạo của Nhà nước

Căn cứ quy định trên, dịch vụ giáo dục, đào tạo của Nhà nước được thực hiện theo cơ chế giá, do Nhà nước định giá.

Hiện nay, chưa có quy định lộ trình thực hiện theo cơ chế giá đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo của Nhà nước. Tuy nhiên, theo quy định tại NĐ số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, lộ trình tính giá được quy định tại Điều 10.

Theo quy định, đến năm 2016: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp (chưa tính chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định); Đến năm 2018: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định); Đến năm 2020: Tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị sự nghiệp công được thực hiện trước lộ trình giá dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.

Như vậy, việc chuyển viện phí, hoc phí ra khỏi Danh mục phí, lệ phí hiện hành là để bảo đảm sự thống nhất với quy định tại các luật chuyên ngành.

(T.H)