Luật Thuế TNCN sửa đổi: "Tránh thuế" không đơn giản

Luật số 26/2012/QH13 - Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)  số 04/2007/QH12 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Hiện các cơ quan quản lý Nhà nước đang khẩn trương xúc tiến việc hoàn thành các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Luật.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Luật thuế TNCN mới được sửa đổi có tác động rất lớn tới những người làm công ăn lương cũng như những người kinh doanh. Với ý nghĩa như vậy, việc quy định chi tiết thi hành của Chính phủ cũng như thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính phải giải quyết được những vấn đề cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện để người dân và doanh nghiệp quan tâm có thể đơn giản khâu thủ tục.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số ý kiến cho rằng, với quy định về mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế cũng như người phụ thuộc là "6 tháng đầu năm thực hiện theo luật cũ và 6 tháng cuối năm thực hiện theo quy định mới" sẽ dẫn đến tình trạng doanh nghiệp "tránh thuế" bằng cách "chưa trả lương vội, chuyển sang tháng 7 hoặc tháng 8 để được miễn thuế".

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính cho biết: Thực tế, việc sửa đổi Luật Thuế TNCN lần này cũng đã tính đến việc kiểm soát được thu nhập chịu thuế.

Cụ thể, thu nhập chịu thuế được tính theo thu nhập của cả năm, việc tính thu nhập chịu thuế hàng tháng chỉ là tạm thu, cuối năm sẽ tính và chia đều cho cả 12 tháng để ra mức thu nhập bình quân của 1 tháng. Mức bình quân này áp vào 6 tháng đầu năm thì theo mức giảm trừ 6 tháng đầu và tương tự như vậy với 6 tháng cuối năm. - "Vì vậy, hoạt động chi trả thu nhập của các doanh nghiệp nên tiến hành bình thường", ông Phụng nhấn mạnh...

Cũng theo ông Phụng, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cụ thể vấn đề này cũng như quy định về các mức bằng tiền để khấu trừ thuế tại nguồn, thu nhập vãng lai ngoài nơi làm việc chính từ 1 triệu đồng trở lên thực hiện khấu trừ 10% tại Nghị định và Thông tư sắp tới.

Đặc biệt, để kiểm soát người phụ thuộc, tránh gian lận, Luật Thuế TNCN cũng quy định cấp mã số thuế cho người phụ thuộc để có thể giám sát việc khai thuế của cá nhân có trung thực hay không...

Việc giảm nghĩa vụ thuế cơ bản là do sửa đổi Khoản 1 Điều 19 của Luật số 26/2012/QH13 như sau: Điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với bản thân NNT từ 4 triệu đồng/tháng (48 triệu đồng năm) lên 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng năm) và với mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng.

Theo Luật  hiện hành, nếu một cá nhân có thu nhập chịu thuế (sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm theo quy định) là 16 triệu đồng/tháng thì cá nhân này sẽ được giảm trừ gia cảnh 7,2 triệu đồng, thu nhập tính thuế là 8,8 triệu. Tiền thuế TNCN nộp một tháng là 630.000 đồng. Trong đó, tiền thuế ở bậc 1 là 250.000 đồng (5 triệu x 5%), bậc 2 là 380.000 đồng (3,8 triệu x 10%).

Tuy nhiên, theo Luật sửa đổi thì cá nhân này sẽ được giảm trừ gia cảnh là 16,2 triệu đồng/ tháng, nếu thu nhập thực nhận chỉ 15 triệu đồng nên sẽ không còn nộp thuế như hiện hành.

(NTH)