Mai Châu:79/114 đơn vị HCSN đăng ký khai và nộp thuế điện tử

(eFinance Online) -Chi cục Thuế huyện Mai Châu cho biết, tính đến ngày 31/10/2016 trên địa bàn huyện đã có 79/114 đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) đăng ký khai và nộp thuế điện tử bằng 69,3%.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thời gian qua, Chi cục Thuế huyện Mai Châu đã triển khai tới các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như: Gửi văn bản; gọi điện thoại đôn đốc trực tiếp. Đặc biệt là Bộ phận Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế  phối hợp với Bộ phận Tin học của Chi cục đã kịp thời hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc cho các đơn vị; hướng dẫn sử dụng và cài đặt dịch vụ khai,  nộp thuế điện tử.

Kết quả tính đến ngày 31/10/2016 trên địa bàn huyện đã có 79/114 đơn vị đăng ký khai và nộp thuế điện tử bằng 69,3%.

Theo Chi cục Thuế huyện Mai Châu, số đơn vị còn lại chưa đăng ký chủ yếu là các đơn vị chi trả chỉ phát sinh hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm. Trong đó số đơn vị khai và nộp tờ khai kỳ kê khai tháng 9/2016 đã có 59/65 đơn vị thực hiện nộp tờ khai và nộp thuế qua dịch vụ điện tử bằng 90,7%. 

Thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các bộ phận như Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế với bộ phận Tin học phối kết hợp tiếp tục đôn đốc và có kế hoạch hỗ trợ kịp thời các đơn vị thực hiện đăng ký khai và nộp thuế điện tử.

(PV)