Mặt hàng áp dụng mức thuế nhập khẩu 0%

Theo Thông tư 09/2014/TT-BCT, năm 2014 và 2015 mặt hàng thóc, gạo và lá thuốc lá khô từ Campuchia sẽ được nhập khẩu với mức thuế suất 0%.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015, mỗi năm Hạn ngạch nhập khẩu để được hưởng thuế suất 0% áp dụng như sau:

- 3.000 tấn đối với thóc, gạo.

- 3.000 tấn đối với lá thuốc lá khô.

Điều kiện để được hưởng thuế suất 0%:

- Nhập khẩu trong hạn ngạch

- Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S)

- Đối với lá thuốc lá khô thì thương nhân phải có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu.

(T.H)