Miễn, giảm hơn 26.000 tỷ đồng tiền thuế

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến 31/12/2012, ngành Thuế đã thực hiện miễn, giảm, giãn thuế cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp, hộ kinh doanh với số tiền khoảng 26.000 tỷ đồng, trong đó có 4.500 tỷ đồng gia hạn sang năm 2013.

Miễn, giảm hơn 26.000 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2012.Miễn, giảm hơn 26.000 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2012.

Điều đáng nói là khi có chỉ thị của Chính phủ về việc gia hạn, ân hạn, giãn, giảm và miễn thuế nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế ngành Thuế đã chịu áp lực rất lớn trước dự toán thu ngân sách.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách 2012 thực hiện tính đến hết năm vẫn vượt kế hoạch theo dự toán của Quốc hội (ước vượt 0,14%) và tăng tăng 5,3% so với năm 2011. Số thu này có sự đóng góp to lớn từ dầu thô và thuế thu nhập cá nhân. 

Cũng trong năm 2012, trong nỗ lực tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, ngành Thuế đã tổ chức hàng trăm hội nghị đối thoại với doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi các chính sách pháp luật về thuế. Đặc biệt, ngành ra Tuyên ngôn ngành Thuế hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất doanh nghiệp và người dân.

(Nam Phương)