Miễn phí trước bạ với xe buýt sử dụng năng lượng sạch

Bộ Tài chính vừa gửi lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Dự thảo bổ sung khoản 7 vào Điều 8 Thông tư số 124/2011/TT-BTC. Theo đó, sẽ miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ là xe buýt sử dụng khí hoá lỏng, khí thiên nhiên, điện thay thế xăng, dầu đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.

(T.H)