Miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi từ tiền cho vay của JFC và JBIC (Nhật Bản)

Ngày 19/6/2014 Bộ Ngoại giao đã có Thông báo số 37/2014/TB-LPQT về “Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản đối với Tập đoàn Tài chính Nhật Bản (JFC) và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), ký tại Hà Nội ngày 15/4/2014, có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2014.”

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ Thông báo số 37/2014/TB-LPQT (nêu trên) và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản, lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam và trả cho các khoản vay của JFC và JBIC sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 11, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cụ thể: việc miễn thuế theo quy định tại Điều 11, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản được áp dụng đối với các khoản lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam từ các hợp đồng cho vay được ký kết trong giai đoạn từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/3/2012 của JFC; và đối với các khoản lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam từ các hợp đồng cho vay được ký kết trong giai đoạn từ ngày 01/4/2012 về sau của JBIC.

Thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được thực hiện theo quy định tại Điều 20, Chương II, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
 
(T.H)