Mở rộng khai, nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử

(eFinance Online) - Năm 2019, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc các cục thuế triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử đảm bảo hơn 95% các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử trên cả 3 chỉ tiêu: đăng ký sử dụng dịch vụ, số chứng từ điện tử và số tiền nộp qua hệ thống nộp thuế điện tử. 
Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ khai, nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử. Ảnh: Quang Minh. Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ khai, nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử. Ảnh: Quang Minh.

Đồng thời, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ khai, nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử; tiếp tục phối hợp với ngân hàng, Cục CSGT thử nghiệm hệ thống nộp thuế điện tử ô tô, xe máy tiến tới ký Quy chế phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải để trong năm 2019 hoàn thành triển khai thật hệ thống, ứng dụng tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục nghiên cứu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử và tại các điểm bán lẻ. Tổng cục Thuế tiếp tục tham mưu với Bộ Tài chính trong việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ làm cơ sở để triển khai rộng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp trong nước năm 2019. 

Vướng mắc

Theo Tổng cục Thuế, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đồng bộ ở các ngành, đơn vị dẫn tới doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi không được chấp nhận hồ sơ, chứng từ dùng trong giao dịch với các cơ quan hành chính khác. Các ngân hàng phối hợp với Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ nộp thuế lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô xe, xe máy, nhà đất chưa triển khai đồng bộ đến các chi nhánh, dẫn đến vẫn còn chi nhánh nhập dữ liệu chưa tuân thủ theo quy định của Tổng cục Thuế (thiếu mã hồ sơ LPTB ô tô, xe máy, nhà đất) ảnh hưởng đến xử lý dữ liệu giữa cơ quan thuế và Cục CSGT.

Nội dung trên điện thanh toán liên ngân hàng đang quy định 210 ký tự dẫn đến quy định số ký tự tối đa trên mẫu giấy nộp tiền (GNT) tại Cổng nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế bị giới hạn, ảnh hưởng đến người nộp thuế phải thực hiện lập, gửi nhiều giấy nộp tiền, mất thêm chi phí chuyển tiền tương ứng.

Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam không hỗ trợ thu thuế trước bạ ô tô, xe máy, nhà đất từ Cổng nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế, do vậy chưa hỗ trợ được một số người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử trong trường hợp lập giấy nộp thuế với khoản thuế trên qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Danh mục mã Citad của chi nhánh ngân hàng thương mại giữ tài khoản của Kho bạc Nhà nước hoặc mã Citad của chi nhánh thực hiện chuyển tiếp (trường hợp chi nhánh ngân hàng không có mã Citad) đang không có đơn vị nào quản lý và cung cấp chính thức cho các ngân hàng sử dụng, do vậy gây khó khăn cho các ngân hàng thương mại khi phối hợp với Tổng cục Thuế.

Kiến nghị

Để tăng cường việc triển khai cung cấp dịch vụ cho tất cả các doanh nghiệp và cá nhân trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đề xuất: Ngân hàng Nhà nước tăng cường chỉ đạo các ngân hàng tổ chức thu LPTB nhà đất, ô tô xe máy phải nhập đầy đủ, chính xác nội dung thông tin mã hồ sơ để truyền cho cơ quan thuế. Nội dung này Tổng cục Thuế đã có công văn số 4922/TCT-CNTT ngày 07/12/2018 về việc triển khai thử nghiệm hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử LPTB ô tô, xe máy với Cục CSGT. Ngân hàng Nhà nước triển khai hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng IBPS 2.3 hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nộp nhiều khoản vào ngân sách nhà nước trên cùng một giấy nộp tiền. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam bổ sung và thực hiện thu thuế trước bạ từ hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế khi sử dụng dịch vụ.

Ngân hàng Nhà nước là trung gian cung cấp danh mục mã Citad của chi nhánh ngân hàng thương mại giữ tài khoản của KBNN hoặc mã Citad của chi nhánh thực hiện chuyển tiếp (trường hợp chi nhánh ngân hàng không có mã Citad) cho ngân hàng thương mại.

Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước phối hợp nhằm thúc đẩy triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước.  

Kết quả năm 2018

Năm 2018, Tổng cục Thuế tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp các dịch vụ khai, nộp thuế điện tử tới người dân, doanh nghiệp, đồng thời, xây dựng hệ thống dịch vụ thuế điện tử nhằm tích hợp toàn bộ dịch vụ kê khai thuế của doanh nghiệp, cá nhân và dịch vụ nộp thuế, hoàn thuế của doanh nghiệp thay thế cho các hệ thống điện tử cũ.

Tổng cục Thuế tiếp tục mở rộng triển khai với các ngân hàng trong nước và nước ngoài, phối hợp cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử qua cổng của cơ quan thuế, mở rộng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử với các đơn vị T-VAN; tăng cường công tác giám sát vận hành hệ thống dịch vụ đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định, đặc biệt là các kỳ cao điểm tháng, quý; tăng cường nhân sự đáp ứng yêu cầu phối hợp với các ngân hàng, kho bạc nhà nước để hỗ trợ và xử lý các vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Tính đến hết năm 2018, kết quả triển khai, nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp, cá nhân đã đạt được những bước tiến đáng kể như sau: Tổng số doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 685.002 doanh nghiệp trên tổng số 697.595 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,19%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 672.599 doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 96,42% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Trong năm 2018, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 3.158.711 giao dịch nộp thuế điện tử với tổng số tiền 658.027 tỷ đồng.

Tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử 7.253 trên tổng số 8.240 doanh nghiệp hoàn thuế đạt tỷ lệ 88,02%; số hồ sơ tiếp nhận điện tử 21.029 hồ sơ trên tổng số 22.562 hồ sơ đạt tỷ lệ 93,20%; tổng số hồ sơ điện tử đã giải quyết hoàn 16.144 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn hơn 90.244 tỷ đồng.

Hết năm 2018, Tổng cục Thuế đã tổ chức cho doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thanh phố Đà Nẵng. Đến 31/12/2018 đã có 254 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế với 7.402.728 hóa đơn đã được xác thực, tổng doanh thu xác thực hơn 86.322 tỷ đồng.

Đã có 50 ngân hàng và 9 đơn vị T-VAN tham gia cung cấp dịch vụ khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế.

Khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà: đã có 45.421 tài khoản đăng ký và hơn 142.000 tờ khai gửi đến cơ quan thuế. 

Phương An