Một năm nhìn lại công tác triển khai nộp thuế điện tử tại Vĩnh Yên

Tính đến hết ngày 28/12/2015 kết quả thu của Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên đạt trên 475.116 triệu đồng, bằng 156,4% dự toán  pháp lệnh năm và bằng 101,3% kế hoạch HĐND thành phố giao, bằng 88,1 % so với cùng kỳ. Ngoài công tác thu NSNN Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên còn tập trung triển khai công tác dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) cho các doanh nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngay sau khi nhận chỉ tiêu giao triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên đã thành lập tổ triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử năm 2015, tổ chức hội nghị tập huấn về nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp, các tổ chức thu phí, lệ phí trên địa bàn để hướng dẫn tuyên truyền về dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính chính xác, an toàn, bảo mật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn để tuyên truyền, tập huấn dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế.

Trang bị đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để phục vụ tốt cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử, đảm bảo thông suốt đường truyền và đảm bảo bí mật về số liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khi thực hiện nộp thuế điện tử.

Phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn đến trụ sở người nộp thuế để tuyên truyền, phát bản cam kết và yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử, đồng thời hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử trên cổng thông tin điện tử của ngành Thuế.

Đồng thời, tại trụ sở cơ quan thuế, Chi cục Thuế cũng đã bố trí cán bộ các bộ phận: Kiểm tra thuế, Tin học, Tuyên truyền hỗ trợ thường xuyên trực tại trụ sở (trong tháng 6/2015 bố trí làm cả ngày thứ 7 và chủ nhật) để giải quyết kịp thời những vướng mắc khi người nộp thuế làm thủ tục đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử.

Chia sẻ về công tác hỗ trợ từ phía Chi cục Thuế, bà Nguyễn Thị Phương, kế toán công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước (Khai Quang - Vĩnh Yên) cho biết, bước đầu nộp thuế điện tử đơn vị cũng gặp một số vướng mắc do việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm. Sau khi được cán bộ Chi cục Thuế Vĩnh Yên hướng dẫn, đến nay đơn vị đã đăng ký và giao dịch nộp thuế thành công qua mạng Intrenet. 

Với những biện pháp quyết liệt, tính đến 30/6/2015 có 1.249 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký thành công dịch vụ nộp thuế điện tử qua các Ngân hàng thương mại, đạt 205,8 % chỉ tiêu Cục Thuế tỉnh giao và đến nay đã có 1.352 đơn vị đăng ký thành công dịch vụ nộp thuế điện tử với các Ngân hàng thương mại với số tiền nộp qua dịch vụ nộp thuế điện tử vào NSNN được trên 25,8 tỷ đồng.

Đạt được những kết quả nổi bật trên, Chi cục thuế Vĩnh Yên đã trở thành điểm sáng trong công tác nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 2015.

(T.H)