Một số loại chi phí được thanh toán tiền mặt

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi năm 2013 và Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định DN chỉ được thanh toán bằng tiền mặt với một số loại chi phí nhất định.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, từ 15/2/2014, DN chỉ được thanh toán bằng tiền mặt với các chi phí sau: 

- Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 20 triệu đồng.

- Các khoản chi thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê theo quy định.

- Các khoản chi của DN cho việc thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Phục vụ cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc; Hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức CT-XH trong DN.
 
Với các khoản chi còn lại, DN buộc phải thực hiện thanh toán bằng các phương thức không dùng tiền mặt, nếu không sẽ không được đưa vào chi phí hợp lý.

Quy định này được áp dụng trong kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể cách áp dụng.

(T.H)