Mức phí luồng, lạch sông Sài Gòn

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc).

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để được tổ chức thực hiện thu phí, Luồng sông Sài Gòn phải có đủ các điều kiện: Hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu đường sắt Bình Lợi tới cảng Bến Súc theo hình thức hợp đồng BOT; Bố trí các điểm thu phí tại các cảng, bến thủy nội địa; có đầy đủ các loại vé thu phí, bộ máy tổ chức thu phí và kiểm soát vé.

Thông tư quy định  mức thu phí luồng, lạch đối với luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc) là 70 đồng/tấn trọng tải toàn phần hoặc trọng tải toàn phần quy đổi/km.

Đối tượng chịu phí là các tàu biển, các phương tiện thủy nội địa hoạt động trên luồng sông Sài Gòn (từ cầu đường sắt Bình Lợi đến cảng Bến Súc) có trọng tải toàn phần hoặc trọng tải toàn phần quy đổi lớn hơn 300 tấn phải chịu phí luồng, lạch áp dụng theo quy định tại Thông tư này.

Theo Thông tư, có 3 trường hợp không phải chịu phí luồng, lạch áp dụng tại luồng sông Sài Gòn gồm: Phương tiện sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (trừ các phương tiện sử dụng vào hoạt động kinh tế); phương tiện của cơ quan Hải quan đang làm nhiệm vụ (trừ các phương tiện sử dụng vào hoạt động kinh tế); phương tiện của các cơ quan thanh tra giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa; đơn vị quản lý đường thủy nội địa; Phương tiện tránh bão, cấp cứu; Phương tiện vận chuyển phòng chống lụt bão.

Mức phí này được áp dụng từ 10/7/2015.

(T.H)