Mức phí thẩm định an toàn đối với cây biến đổi gen

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 36/2014/TT-BTC quy định mức thu và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó,từ ngày 15/5/2014, các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen phải nộp phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen với mức thu là 70.000.000 đồng/01 lần thẩm định.

Thời hạn nộp phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học chậm nhất sau năm (05) ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đăng ký là hợp lệ.

Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen được để lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho công tác thẩm định và thu phí.

Tổng số tiền thu được còn lại 20% cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước.

(T.H)