Mức phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy sẽ từ 2 - 57 triệu đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Thay vì mức phí được tính theo tỷ lệ % tổng mức đầu tư công trình, phương tiện như quy định đang được áp dụng hiện nay, tại dự thảo, mức phí thẩm duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy (mức phí thẩm duyệt PCCC) được đề xuất từ 2 - 57 triệu đồng.

Cụ thể, mức phí thẩm duyệt PCCC đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông được đề xuất từ 3 - 36 triệu đồng tùy giá trị tổng mức đầu tư.

Mức phí thẩm duyệt PCCC đối với công trình dân dụng, công nghiệp từ 6 - 51 triệu đồng; đối với công trình dầu khí, năng lượng, hóa chất thì mức phí từ 9 - 57 triệu đồng; đối với công trình khác từ 2 - 27 triệu đồng tùy giá trị tổng mức đầu tư.

Mức thu phí thẩm duyệt PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy được đề xuất từ 3 - 30 triệu đồng. Cụ thể, đối với tàu hỏa từ 3 - 21 triệu đồng; tàu thủy từ 6 - 30 triệu đồng tùy giá trị tổng mức đầu tư.

(PV)