Mức phí ủy thác tư pháp về dân sự

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự.

Ảnh minh họa - nguồn internetẢnh minh họa - nguồn internet

Cụ thể, từ ngày 1/4, phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Việt Nam ra nước ngoài là 150.000 đồng/hồ sơ; phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của nước ngoài tại Việt Nam là 1 triệu đồng/hồ sơ.

Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự không bao gồm các chi phí như: chi phí giám định, phí công chứng, bưu điện.

Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh thu phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Việt Nam ra nước ngoài.

Bộ Ngoại giao thu phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết, tham gia điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Bộ Tư pháp thu phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài đã ký kết, tham gia điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự có quy định về việc chịu phí, chi phí uỷ thác tư pháp về dân sự.

(T.H)