Năm 2009: Toàn ngành thuế phấn đấu vượt 5% số thu so với dự toán

Tiếp sau Hội nghị ngành tài chính, ngày 4/12/2008, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2008, triển khai nhiệm vụ  năm 2009. Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị tổng kết ngành thuế năm nay có dấu ấn đặc biệt khi các đại biểu chia tay đồng chí nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Văn Ninh được nghỉ hưu theo chế độ và đón chào đồng chí Tân Tổng cục trưởng Đặng Hạnh Thu mới được Bộ Trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm và điều động về công tác tại Tổng cục Thuế.

Năm 2009: Toàn ngành thuế phấn đấu vượt 5% số thu so với dự toán

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thuế, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đình Vu đã đọc báo cáo đánh giá công tác thuế năm 2008; Triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2009. Đồng chí Phó tổng cục trưởng nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt có hiệu quả của Chính phủ, của Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp; sự nỗ lực của các doanh nghiệp, doanh nhân và cơ quan thuế các cấp, công tác thuế năm 2008 đã đạt được những kết quả quan trọng như

Về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước: Tổng số thu nội địa do ngành Thuế quản lý ước đạt 121,2% dự toán pháp lệnh, vượt 16,3 % dự toán phấn đấu, tăng 23% so với năm 2007, trong đó: Thu về dầu thô đạt 149,4% dự toán, tăng 27,3% so với năm 2007; Thu nội địa trừ dầu ước đạt 111,5% dự toán pháp lệnh, vượt 5,5% dự toán phấn đấu, tăng 21,1% so với năm 2007; Nếu loại trừ tiền thu sử dụng đất, thu nội địa vượt 7,6% dự toán pháp lệnh, tăng 26,1% so với thực hiện năm 2007, tỷ trọng thu nội địa trừ dầu đã chiếm trên 52% trong tổng thu NSNN. Nét nổi bật trong công tác thu ngân sách năm nay là mặc dù nền kinh tế phải đối phó với rất nhiều khó khăn, thách thức và biến động, nhiều khoản thu giảm lớn vào những tháng cuối năm, nhưng tổng thu nội địa không kể dầu thô vẫn đạt mức tăng trưởng cao (+21,1%) vượt mức 16% – 18% theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra từ đầu năm. Trong đó khu vực doanh nghiệp dẫn đầu về qui mô số thu ngân sách đều đạt mức tăng trên 30% (khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm 31,2% tổng thu nội địa, tăng trưởng 30,6%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 19,72%, tăng trưởng 32,5%; khu vực dân doanh chiếm 19,67%, tăng trưởng 33,1%).

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, công tác cải cách, hiện đại hoá ngành thuế cũng được toàn ngành rất quan tâm chú trọng: Ngành thuế đã triển khai toàn diện mạnh mẽ, đồng bộ các chương trình cải cách, hiện đại hoá đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và đã đạt được một số mục tiêu theo lộ trình đề ra, điển hình như:

Về thể chế, chính sách: Tham gia theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và hoàn thành lộ trình sửa đổi, bổ sung các Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN, Luật thuế TTĐB theo chương trình xây dựng đã đăng ký, nội dung sửa đổi của các Luật thuế mới ban hành đã đảm bảo đúng những cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, tạo điều kiện tích luỹ, tái sản xuất mở rộng của các doanh nghiệp. Tổ chức, hướng dẫn, thực hiện, đề ra những giải pháp đồng bộ triển khai những Luật thuế này, đặc biệt là công tác chuẩn bị triển khai Luật thuế Thu nhập cá nhân;

Về cải cách thủ tục hành chính thuế: Tiếp tục thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế. Ngay từ đầu năm, toàn ngành đã tập trung rà soát và loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. Thống nhất áp dụng một mã số doanh nghiệp, một hồ sơ duy nhất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế từ 15 ngày xuống còn 5 ngày làm việc; tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện bộ mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân thay thế mẫu tờ khai thuế đối với người có thu nhập cao; xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn kê khai thuế tại trang web Tổng cục Thuế,...

Đẩy mạnh việc triển khai cơ chế “một cửa” trong toàn ngành để giải quyết tất cả các thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp, người dân tại bộ phận hỗ trợ của cơ quan thuế các cấp, hiện trong toàn ngành đã có 97% Cục Thuế, 94% Chi cục Thuế tổ chức thực hiện tốt quy chế “một cửa” tại trụ sở cơ quan thuế.

 Cải cách công tác quản lý thuế: Qua hơn một năm thực hiện Luật Quản lý thuế đã tạo được bước chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và tích cực cho cả NNT và cơ quan thuế. Ý thức chấp hành pháp luật thuế của NNT ở hầu hết các địa phương đều có chuyển biến tích cực, công tác quản lý thuế theo chức năng cũng dần được hoàn thiện và đáp ứng được yêu cầu thực tế của phương thức quản lý thuế hiện đại. 

Bước sang năm 2009, nhiệm vụ đặt ra cho ngành thuế khá nặng nề, nhiệm vụ thu năm 2009 Quốc hội đã thông qua tăng 14% so với ước thực hiện năm 2008. Toàn ngành phấn đấu vượt 5% trên số thu nội địa; Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá toàn diện hệ thống thuế theo lộ trình đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt và kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; Tổ chức triển khai tốt Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) ngay từ 01/01/2009 trong phạm vi toàn quốc; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm phục vụ NNT tốt nhất; Thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Từ những nhiệm vụ này, ngành thuế cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể.

Cũng tại Hội nghị này, Phó tổng cục trưởng Lê Hồng Hải đã báo cáo với các đại biểu tình hình triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ ngày 1/1/2008); Hội nghị cũng đã tổ chức trao các phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính cho các cá nhân, tập thể cơ quan thuế các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà ngành thuế đã đạt được trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đã và đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đồng chí Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành thuế cần thẳng thắn nhìn nhận ra những khuyết điểm, hạn chế để ngày càng tiến bộ và phát triển hơn. Bộ trưởng chỉ đạo, năm 2009, dự báo nền kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn và biến động so với năm 2008 nên để hoàn thành nhiệm vụ, ngành thuế cần chủ động triển khai mạnh mẽ các luật thuế, trong đó đặc biệt chú trọng đến Luật thuế thu nhập cá nhân. Cơ quan thuế cần tham mưu cho các cấp chính quyền, địa phương nhằm phát hiện những vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện để kịp thời đưa ra phương án xử lý; Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, ngành thuế cần chủ động linh hoạt xây dựng các phương án thu ngân sách theo từng tình huống, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 3% số thu so với dự toán được Quốc hội giao; Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính ngành thuế; Xây dựng lực lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện hoá ngành thuế, trong đó, cần làm tốt công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, tăng cường đào tạo cán bộ cả ở trong nước và nước ngoài,...

Có thể nói, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2009 là vấn đề rất quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thuế của 5 năm (2006- 2010). Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thuế, Phó Tổng cục Trưởng Nguyễn Đình Vu xin hứa với Bộ trưởng: Toàn ngành Thuế sẽ thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Bộ trưởng, phát huy cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, đoàn kết nhất trí, chủ động phấn đấu quyết liệt và sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trong toàn ngành sẽ vượt dự toán 5%.

(Theo Tổng cục Thuế)