Năm 2013: 250.000 doanh nghiệp kê khai qua mạng

Trong năm nay, Tổng cục Thuế đã xây dựng kết cấu phong trào thi đua theo 10 nội dung cụ thể, gắn với từng mảng công việc trọng tâm và các chức năng quản lý thuế. Ngay từ tháng 01/2013, Tổng cục Thuế phát động thi đua liên tục và kéo dài trong suốt cả năm 2013 trong khối các cục thuế tỉnh, thành phố và khối cơ quan văn phòng Tổng cục Thuế.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, hoàn thành 100% các nội dung công việc của năm 2013 theo kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015. Tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính và quy trình nghiệp vụ quản lý thuế. Triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN. Tiếp tục thực hiện tốt Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Đối với công tác quản lý kê khai, kế toán thuế, trong năm 2013 mở rộng triển khai dự án hỗ trợ kê khai thuế qua mạng Internet tại 63/63 cục thuế, với 250.000 doanh nghiệp kê khai qua mạng và 98% người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp tờ khai đúng quy định.

Trong nỗ lực tăng cường hiệu quả công tác chống thất thu và nợ đọng thuế, ngành Thuế đề ra mục tiêu: thực hiện thanh tra 1,79% số doanh nghiệp đang hoạt động và kiểm tra 13% trụ sở người nộp thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngành nghề khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động snả, du lịch, dịch vụ; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp linh hoạt và hữu hiệu nhằm thu hồi các khoản nợ thuế, đôn đốc kịp thời số thuế truy thu và phạt vào ngân sách, phấn đấu tỷ lệ nợ thuế (trừ số nợ chờ điều chỉnh) đến 31/12/2013 không quá 5% so với số thực hiện thu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế khuyến khích cơ quan thuế các cấp đa dạng hoá các hình thức tiếp cận, hỗ trợ, thường xuyên tổ chức tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, các hội nghị đối thoại, tập huấn chính sách mới để hỗ trợ hữu hiệu, giúp doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế.

Riêng đối với công tác quản lý nội ngành, với mục tiêu tạo sự chuyển biến căn bản trong việc xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng cục Thuế yêu cầu từng đơn vị trong ngành triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện nghiêm việc điều động, luân chuyển, luân phiên công việc; những tiêu chuẩn cần xây và những điều cần chống trong nội bộ ngành; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp; làm tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng và quy chế chi tiêu tài chính nội ngành.

(Nhã Tường)