"Năm 2013: Ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN"

Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Hội nghị trực tuyến “Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2013; Nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2014”, diễn ra sáng hôm nay (14/01) tại Hà Nội. 

Toàn cảnh Hội nghị “Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2013; Nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2014”. Ảnh Đức Minh.Toàn cảnh Hội nghị “Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2013; Nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2014”. Ảnh Đức Minh.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả đã đạt được của ngành Thuế trong năm 2013.

Phó Thủ tướng cho biết, có được kết quả như vậy ngoài sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Quốc hội, Bộ Tài chính cùng sự nỗ lực của toàn ngành, phải kể đến sự đóng góp lớn của công tác phối hợp với các cấp ủy, chính quyền từ trung ương đến xã, huyện.

”Khi hệ thống chính trị vào cuộc, cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng đồng thuận thì việc gì khó mấy cũng sẽ làm được. Đây là bài học lớn cần tiếp tục phát huy để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2014 sắp tới” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thu NSNN vượt 5% so với dự toán 

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 2013, ông Trần Văn Phu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường, nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; sản xuất kinh doanh phục hồi chậm… nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, Bộ Tài chính; sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp, doanh nhân và sự ủng hộ, vào cuộc khẩn trương ngay từ đầu năm của cấp uỷ, chính quyền các địa phương; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống cơ quan thuế trong cả nước, nhiệm vụ công tác thuế năm 2013 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Kết quả thu năm 2013 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 676.696 tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán (tương ứng vượt 32.196 tỷ đồng) và bằng 112,7% so với thực hiện năm 2012. Theo đó, có 47/63 địa phương đánh giá hoàn thành dự toán pháp lệnh (bao gồm cả thu dầu thô) như: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Thuận, Cần Thơ, Trà Vinh,...

Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Đức Minh.

Đạt được kết quả thu nêu trên là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng như cấp uỷ, chính quyền các địa phương; sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các cấp từ trung ương đến cơ sở. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thu tục hành chính thuế. Trong đó, công tác thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực mang tính thời sự, những vấn đề nóng, có nhiều bức xúc, có rủi ro cao về thuế và được dư luận xã hội quan tâm đã đạt được nhiều kết quả.Tổng số truy thu qua thanh tra, kiểm tra năm 2013 do cơ quan thuế các cấp thực hiện đạt gần 13.200 tỷ và giảm lỗ là 11.430 tỷ đồng. Đã chuyển cho cơ quan công an 791 hồ sơ vụ việc có các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan công an là 1.379 vụ việc.

Bên cạnh đó, Tổng cục thuế cũng đã triển khai tích cực nhiều biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế từ việc giao chỉ tiêu thu nợ đến từng bộ phận, công chức quản lý nợ; đẩy mạnh việc ứng dụng tin học vào việc theo dõi, kiểm tra, đối chiếu, phân loại các khoản nợ, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế nợ thuế; đặc biệt, đã thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tính đến ngày 30/11/2013, toàn ngành đã thu được 52% số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2012, trong đó tiền thuế nợ trên, dưới 90 ngày thu được là 58,7%.

Vẫn còn hạn chế…

Mặc dù đã đạt được kết quả nêu trên, song bên cạnh đó công tác quản lý thuế năm 2013 vẫn còn một số tồn tại như: Có một bộ phận người nộp thuế (NNT) đã lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước về thành lập doanh nghiệp; lợi dụng chính sách tạo thuận lợi trong thanh toán nhằm thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu qua biên giới đất liền (đặc biệt là biên giới Việt Nam - Campuchia) cùng với đó là lợi dụng cơ chế tự khai, tự nộp và chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tự in hoá đơn...để gian lận, chiếm đoạt tiền thuế. Bên cạnh đó, công tác quản lý hoàn thuế GTGT ở một số địa phương cũng còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT đã triển khai sâu rộng tới các cấp uỷ, chính quyền địa phương nhưng vẫn còn một bộ phận NNT chưa nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thuế; cố tình kê khai sai, thiếu số thuế phải nộp hoặc chây ỳ, dây dưa nợ thuế;

Các biện pháp cưỡng chế thuế đã triển khai nhưng hiệu quả chưa cao và các quy định về cưỡng chế thuế còn bất cập so với thực tế; Một số cơ quan thuế chưa tích cực trong công tác cưỡng chế thu hồi nợ.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu chi NSNN 2014

Năm 2014 dự báo tình hình thế giới nói chung còn diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đồng thời việc triển khai áp dụng các chính sách thuế mới, cùng với các giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh dự kiến cũng sẽ tác động ảnh hưởng làm giảm thu ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2014, cụ thể:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2014, đảm bảo vượt tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao cho cơ quan thuế quản lý (dự toán pháp lệnh năm 2014 là 624.200 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 85.200 tỷ đồng; thu nội địa là 539.000 tỷ đồng).

2. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời tranh thủ thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng tưởng cao hơn năm 2013.

3. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN. Tiếp tục thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế.

4. Đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

5. Thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đề ra 18 giải pháp thực hiện cụ thể hóa nhiệm vụ đặt ra…

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị ngành Thuế tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2014 nhằm ổn định vững chắc nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát.

Thứ nhất, Quốc hội, Trung ương, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết, một số chính sách, Luật, Nghị định mới. Đề nghị Tổng cục Thuế tiếp tục quan tâm để triển khai tốt, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách.

Thứ hai, trong quá trình triển khai nhiệm vụ cần minh bạch, công khai ngay từ khâu chính sách, cố gắng xử lý tối đa những vướng mắc của doanh nghiệp.

Thứ ba, phải xác định thu NSNN vẫn là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của ngành Thuế mà là của cả ngành Tài chính nói chung. Tuy nhiên cần thu đúng thu đủ để khuyến khích phát triển sản xuất; tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phân loại nợ, có kế hoạch thu; chống gian lận chuyển giá; kiểm soát chặt chẽ hơn việc hoàn thuế.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế.

Thứ năm, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật của ngành.

Thứ sáu, cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban ngành, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương. Tăng cường đối thoại với các DN,  giúp tháo gỡ vướng mắc cho DN. 

(T.H)