Năm 2013: Ngành Thuế xử phạt 3,5 tỷ đồng hành vi vi phạm hóa đơn

Thực hiện quy trình kiểm tra hóa đơn, năm 2013 toàn ngành Thuế đã kiểm tra được 109.906 hồ sơ, báo cáo về hóa đơn; số hồ sơ có sai sót, nghi vấn là 8.947 hồ sơ; trong đó đã kiểm tra hóa đơn tại cơ quan Thuế là 86.304 hồ sơ, đã kiểm tra hóa đơn tại trụ sở người nộp thuế là 23.602 hồ sơ; với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 3,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

>>Đối chiếu bảng kê hoá đơn: Ngăn chặn sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

Qua công tác kiểm tra hóa đơn đã phát hiện một số hành vi vi phạm như: Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành, sử dụng hóa đơn trước ngày bắt đầu được sử dụng theo thông báo phát hành, không lập hóa đơn tổng và bảng kê bán lẻ trong ngày, lập hóa đơn không liên tục, sai lệch giữa các liên của hóa đơn, các chỉ tiêu trên hóa đơn không đầy đủ, khoogn đúng, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp...

(T.H)