Năm 2016, ngành Thuế sẽ triển khai hoàn thuế điện tử

Phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu chia sẻ, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) là một trong những nhiệm vụ được cơ quan thuế các cấp đặc biệt quan tâm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu phát biểu tại Hội nghị.Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu phát biểu tại Hội nghị.

Chú trọng cải cách thủ tục hành chính

Năm 2015, nhờ sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế vĩ mô tiếp tục chuyển biến tích cực; tăng trưởng kinh tế khả quan; lạm phát ở mức thấp. Trong đó, được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính; sự hợp tác, hỗ trợ, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức cơ quan thuế các cấp, Tổng cục Thuế đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng cục trưởng cho biết, kết quả thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 803.916 tỷ đồng, bằng 109,9% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó thu NSTW ước đạt 400.534 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính được cơ quan thuế các cấp đặc biệt quan tâm. Tổng cục Thuế đã ban hành chương trình hành động với 8 nhóm giải pháp và 77 nhiệm vụ cụ thể về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật kỳ cương nội ngành.

Năm 2015 đã thực hiện cắt giảm được 420 trên tổng số 537 giờ nộp thuế; đã cắt giảm được 63 TTHC, đơn giản hóa được 50 TTHC. Tổng cục Thuế đã rà soát tổng thể các quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế, đến hết năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung 43 quy trình nghiệp vụ. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thuế tập trung (TMS) tại 63 địa phương cả nước. Đồng thời thực hiện khai thuế qua mạng Internet rộng khắp các tỉnh thành với hơn 98% doanh nghiệp khai thuế qua mạng và 93% DN tham gia nộp thuế điện tử.

"Có thể nói, đến hết năm 2015, ngành Thuế cơ bản đã hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải cách TTHC Thuế, được Chính phủ, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận" - Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Phu nhấn mạnh.

Cơ quan Thuế cũng đẩy mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số thuế đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Tổng số tờ khai thuế cả nưuóc đã đạt 91% trên tổng số tờ khai phải nộp. Tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn/tờ khai đã nộp đạt 93%. Số tờ khai không nộp chiếm 9% tổng số tờ khai phải nộp và giảm 30% so với cùng kỳ năm 2014.

Ngoài ra, ngành Thuế cũng đã tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu, qua đó đã truy thu 10.240 tỷ đồng; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năm thực hiện đông đốc thu nợ, nhờ đó đến nay đã thu được trên 39.000 tỷ đồng nợ thuế của năm 2014 chuyển sang. Tổng cục Thuế cũng đã tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ công tác hoàn thuế, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ NSNN.

Giải pháp trọng tâm

Đề cập tới các nội dung nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Phó Tổng cục trưởng Trần Văn Phu nhấn mạnh, ngành Thuế sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, đảm bảo hoàn thành vượt mức cao nhất số thu nội địa theo dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015. Ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Rà soát tiếp tục đẩy mạnh CCTTHC và tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn chế, rào cản làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của doanh nghiệp. Triển khai thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra, thực hiện hoàn thuế điện tử, giám sát chặt chẽ tình hình hoàn thuế, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khiếu nại của doanh nghiệp.

Đồng thời đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ gia.

Tăng cường kỷ luật kỷ cương nội ngành, thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp.

(T.H - lược ghi)