Năm 2018: Sẽ thanh tra thuế hơn 7,2 nghìn doanh nghiệp

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa giao Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo kế hoạch, trong năm 2018 các cục thuế tiến hành thanh tra 7.227 doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 81.914 cuộc (trong đó, văn phòng cục thuế sẽ tiến hành kiểm tra 12.324 cuộc).

Trong đó, Cục Thuế Hà Nội sẽ thực hiện thanh tra 1.226 doanh nghiệp và 17.324 cuộc kiểm tra; Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thanh tra 1.556 doanh nghiệp và 22.433 cuộc kiểm tra.

Ngoài ra, một số tỉnh có điều tiết về ngân sách trung ương được giao nhiệm vụ kiểm tra trung bình từ 1.000 cuộc đến trên hơn 2.500 cuộc. Cụ thể, Cục Thuế Quảng Ninh là 1.167 cuộc, Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu là 1.383 cuộc, Cục Thuế Hải Phòng là 2.087 cuộc, Cục Thuế Bình Dương là 2.467 cuộc, Cục Thuế Đà Nẵng là 2.493, Cục thuế Đồng Nai là 2.546 cuộc...

Tổng cục Thuế yêu cầu, căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, các cục thuế giao chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra cụ thể đối với từng phòng thanh tra, kiểm tra thuế và phê duyệt kế hoạch kiểm tra thuế năm 2018 tới từng chi cục thuế.

(T.H)