Năm 2020: Sẽ có ít nhất 6.000 người hành nghề đại lý thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 420/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Kế hoạch được phê duyệt, trong giai đoạn 2011-2015, sẽ có ít nhất 2.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; tối thiểu 3% số người nộp thuế là pháp nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế; tối thiểu 80% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.

Tiến tới giai đoạn 2016-2020, sẽ có ít nhất 6.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; tối thiểu 10% số người nộp thuế là pháp nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế; tối thiểu 90% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.

Bên cạnh đó, kế hoạch  cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020.

Bộ Tài chính cho biết, nhằm đẩy mạnh việc xã hội hoá hoạt động hỗ trợ người nộp thuế tạo tiền đề nhằm tăng dần số lượng đại lý thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp; mở rộng, đa dạng hoá dịch vụ của đại lý thuế, Bộ sẽ xây dựng hệ thống đại lý thuế thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế thực thi pháp luật thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

(T.H)