Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động quản lý thuế

Ngày 12/12/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký Quyết định số 2297/QĐ-TCT phê duyệt đề án "Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế".

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Đề án, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) hoặc đơn vị tư vấn độc lập có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra xã hội học để tổ chức khảo sát, đánh giá đảm bảo kết quả khảo sát khách quan, trung thực và chất lượng, theo các yêu cầu sau:

Thứ nhất, kết quả đánh giá phải phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực ý kiến của người nộp thuế đối với tính đầy đủ, minh bạch, phù hợp của chính sách thuế; Sự thuận tiện để tiếp cận chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế; Nội dung của thủ tục hành chính thuế có đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; Sự phục vụ của công chức thuế; Kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuếvà sự phục vụ của cơ quan thuế.

Thứ hai, công tác khảo sát, đánh giá đảm bảo tính khả thi, đơn giản, dễ áp dụng, chi phí thấp, phù hợp với năng lực của các đơn vị tư vấn độc lập thực hiện đánh giá cũng như mức độ phối hợp của công chức thuế, cơ quan thuế;

Thứ ba, bộ câu hỏi điều tra xã hội học, bảng hỏi phỏng vấn sâu phù hợp với hệ thống tiêu chí đánh giá, dễ hiểu, dễ thực hiện; quá trình điều tra xã hội học hạn chế tối đa gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế;

Thứ tư, thông qua chỉ số hài lòng của người nộp thuế, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) hoặc đơn vị tư vấn độc lập thực hiện đánh giá phối hợp với cơ quan thuế, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thuế phải đưa ra những đề xuất, kiến nghị từ đó thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực chính sách thuế, chất lượng hiệu quả hoạt động quản lý thuế đảm bảo phục vụ người nộp thuế tốt hơn.

(TH)