Nâng cao kiến thức về hệ thống ứng dụng TMS tại Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về kế hoạch triển khai rộng hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), từ ngày 7- 30/01/2015 Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp Ban Dự án TMS Tổng cục Thuế liên tục tổ chức 26 lớp đào tạo theo từng phân hệ chức năng cho gần 1.200 cán bộ thuế Cục Thuế sử dụng ứng dụng.

Lớp đào tạo theo từng phân hệ chức năng cho gần 1.200 cán bộ thuế Cục Thuế TP. Hà Nội sử dụng ứng dụng TMS. Lớp đào tạo theo từng phân hệ chức năng cho gần 1.200 cán bộ thuế Cục Thuế TP. Hà Nội sử dụng ứng dụng TMS.
Nội dung chủ yếu đào tạo tập huấn đợt đầu trong năm nay gồm các quy trình xử lý nghiệp vụ như quản lý: hồ sơ; xử lý tờ khai tất cả các sắc thuế; quản lý nợ; đại lý thuế; chế độ kế toán thuế nội địa cũng như cách sử dụng chức năng đáp ứng các quy trình và khai thác dữ liệu ứng dụng TMS. Xác định đây là đợt triển khai, chuyển đổi hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) rất lớn và quan trọng của ngành Thuế, liên quan đến nhiều đơn vị, bộ phận.

Theo Phòng Tin học Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, công tác quản lý thuế không những phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, mà còn phải tạo môi trường, điều kiện kinh doanh thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Thực hiện Luật quản lý thuế và các Luật thuế, những sắc thuế phải theo dõi, tính thuế phức tạp và nhất là số NNT thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế TNCN, Sử dụng đất phi nông nghiệp tăng lên đột biến (hàng chục triệu NNT).  Vì vậy, Cục Thuế phải ứng dụng CNTT mới xử lý lượng thông tin lớn. Việc ứng dụng CNTT vào quản lý thuế là một điều bắt buộc, không còn là sự động viên, khuyến khích ứng dụng như những năm trước.

Sau khi hoàn thành các nội dung tập huấn, chuyển đổi dữ liệu, cài đặt, tạo tài khoản và phân quyền, Cục Thuế TP. Hà Nội dự kiến đưa ứng dụng vào sử dụng chính thức ngày 2/02/2015. 

(T.H)