Nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử phiên bản 4.0.0

Ngày 04/04/2015, Tổng cục Thuế thông báo hoàn thành nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp giao diện nhập Giấy nộp tiền và Giấy nộp tiền nộp thay: Bổ sung thông tin địa bàn hành chính nơi phát sinh khoản thu và thông tin loại thuế. Đồng thời, nâng cấp chuẩn ký điện tử, hỗ trợ thông tin ngày ký trên giấy nộp tiền. 

Đồng thời Tổng cục Thuế còn đưa ra tài liệu hướng dẫn sử dụng một cách chi tiết. Người nộp thuế có thể tham khảo thông tin chi tiết tại đường dẫn: Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng

(T.H)