Nâng cấp hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo Nâng cấp hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử và dừng hệ thống TNCNONLINE trước ngày 25/2/201.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử với mục đích từng bước tập trung các dịch vụ điện tử cung cấp cho người nộp thuế trên một hệ thống. Với hệ thống này cá nhân và tổ chức không sử dụng chữ ký số sẽ kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử thay thế hệ thống Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN online). Như vậy: 

- NNT là Doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống Hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK);

- NNT là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ thực hiện khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống Dịch vụ thuế điện tử.

Hiện nay, Tổng cục Thuế dự kiến trước ngày 25/02/2018 triển khai ứng dụng toàn quốc và dừng hệ thống TNCNonline.

Tổng cục Thuế sẽ có công văn hướng dẫn triển khai và cung cấp thông tin để tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế.

Tổng cục Thuế lưu ý trong thời gian chưa triển khai nâng cấp ứng dụng, để tránh gặp lỗi ứng dụng khi khai, nộp quyết toán, NNT thực hiện khai và gửi tờ khai quyết toán thuế trên hệ thống TNCN online như sau:

Với NNT là cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số, nộp tờ khai QTT qua ứng dụng TNCNonline sử dụng:

+ Bản HTKK phiên bản từ 3.4.5 trở xuống.

+ Bản HT QT TNCN phiên bản 3.3.1;

Với NNT là Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ điện tử với cơ quan Thuế (đã sử dụng CKS) dùng ứng dụng iHTKK để nộp tờ khai bình thường.

(PV)